شیوه تبادل لینک كردن برای وبلاگ تبادل لینک با سایت و وبلاگ چگونه است تبادل لینک به چه معناست آیا می دانید تبادل لینک چیست برای این كه بدانیم تبادل لینک چیست متن زیر را به صورت كامل مطالعه كنید! تبادل لینک اگر می‌خواهید دیگران به شما لینک بدهند، سایت خوبی داشته باشید. این اصل اول است. هیچ كس به یك سایت در حال ساخت، یك سایت ناقص، یك سایت با صفحه بندی معیوب لینك نمی‌دهد. از این مهمتر باید مطالب خوبی هم در سایت داشته باشید. نوشتن اینكه «قرار است اینجا نظراتم درباره بحران دارفور بنویسم» كسی را ترغیب نمی كند به شما لینك بدهند. اول برای مدتی وبلاگ خوبی بنویسید تا اگر كسی به شما لینک داد مطمئن باشد كه خوانندگانش را به جای بدی نفرستاده است. تبلیغاتی نباشید و پاپ آپ باز نكنید  اگر یك سایت تجاری یا یك سایت پر از تبلیغات دارید احتمال اینكه دیگران به شما لینک بدهند كمتر است. بخصوص اگر این دیگران، نویسندگان وبلاگهای معمولی و غیر تجاری باشند. درخواست لینک برای اینجور سایت‌ها دقیقا مثل این است كه شما دائما از «خارج» كاسه و بشقاب و لباس دست دوم و اثاث منزل و … بیاورید و هر روز به «دوستان» زنگ بزنید و درخواست كنید كه در مهمانی‌ها شما را دعوت كنند تا بیایید و جنس بفروشید. كار جالبی نیست. تبادل لینک شخصی و با معنا درخواست كنید وقتی می خواهید از كسی بخواهید كه به شما لینک بدهد بدانید كه از چه كسی درخواست می‌كنید. فرستادن نامه‌های مشابه برای آدم‌های مختلف كار جالبی نیست و معمولا به لینک گرفتن از یك سایت خوب منتهی نمی‌شود و تنها كاری كه می‌كند این است كه شما را مشهور می‌كند به اینكه در به در به دنبال لینک از همه هستید.  افراد را رو در رو بشناسید ارتباط چهره به چره و پیوستن به شبكه های اجتماعی را فراموش نكنید. این یك بده بستان اقتصادی دوستی در مقابل لینک نیست بلكه مفهوم انسانی شبكه اجتماعی است. اگر من برای لینک با كسی دوست شوم یا با كسی گپ بزنم، دارم یك مفهوم انسانی را به لجن می كشم.  با یك میلیون نفر تبادل لینک اتوماتیک نكنید اگر احساس می كنید چون به كسی لینک می دهید طرف هم باید به شما لینک بدهد، دقت كنید كه به یك میلیون نفر لینک ندهید تا ده هزار نفر به شما لینک بدهند.  پیشقدم شوید اگر احساس می كنید وبلاگ كسی مناسب تبادل لینک با شما است، به او لینک بدهید و بعد از او درخواست لینک كنید. در این صورت هم به هیچ وجه تهدید نكنید كه اگر لینک ندهد لینكش را بر می دارید. درباره سایتتان توضیح بدهید شما معتقد هستید كه لینكتان باید در سایت طرف مقابل باشد و نیست. نتیجه دو چیز بیشتر نیست